نبنزیا: واشنگتن به بهانه مبارزه با تروریسم به غارت نفت سوریه ادامه می دهد

مسکو – سانا

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد واسیلی نبنزیا بار دیگر تاکید کرد که ایالات متحده به سرقت نفت سوریه به بهانه مبارزه با تروریسم ادامه می دهد.

به نقل از خبرگزاری تاس نبنزیا در نشست روز گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت: واشنگتن به بهانه مبارزه با تروریسم به غارت نفت سوریه ادامه می دهد

نماینده دائم روسیه افزود: مسکو، بر خلاف واشنگتن با کشورهای آفریقایی به عنوان شریک رفتار می کند نه مشتری.