مدودف: تحریم های اروپا نتوانسته است اقتصاد روسیه را از بین ببرد

مسکو-سانا

معاون رئیس شورای امنیت روسیه، دیمیتری مدودف، معتقد است که تحریم های اروپا نتوانسته است اقتصاد روسیه را همانطور که غرب می خواست از بین ببرد.

مدودف در حساب کاربری خود در تلگرام – به گزارش خبرگزاری ریانووستی – گفت که غرب یک بار دیگر نتوانست اقتصاد روسیه را از هم بپاشد و خاطرنشان کرد: نکته اصلی این است که روسیه حاشیه امنیتی لازم را دارد و همه فرصت ها برای پیشرفتهای بعدی.”

شاهد أيضاً

نمایشگاه گذشته نگر هنرمند عز الدین شموط در گالری دمشق