وزارت نفت و منابع معدنی: با فعالیت این کمپرسورها، ظرفیت تولید روزانه گاز به 500 هزار متر مکعب می رسد

وزارت نفت و منابع معدنی: با فعالیت این کمپرسورها، ظرفیت تولید روزانه گاز به 500 هزار متر مکعب می رسد

شاهد أيضاً

وزیر المنجد با سفیر بحرین راه‌های تقویت همکاری‌ها در زمینه توسعه اجتماعی را بررسی کرد

دمشق-سانا لوی عماد الدین المنجد وزیر امور اجتماعی و کار امروز با وحید مبارک سیار …