وزارت نفت و منابع معدنی از شروع آزمایشی فعالیت کمپرسور های کارخانه گاز در جنوب منطقه مرکزی خبر داد

وزارت نفت و منابع معدنی از شروع آزمایشی فعالیت کمپرسور های کارخانه گاز در جنوب منطقه مرکزی خبر داد

شاهد أيضاً

قتل عام جدید اشغالگر در جنین

قدس اشغالی- سانا 9 شهید فلسطینی و ده ها مجروح قربانی قتل عام رژیم صهیونیستی …