زخمی شدن سه فلسطینی در جنوب الخلیل به ضرب گلوله نیروهای اشغالگر

قدس اشغالی – سانا

درپی یورش نیروهای اشغالگر اسرائیلی به شهرک دورا در جنوب الخلیل در کرانه باختری  ،سه فلسطینی زخمی شدند.

خبرگزاری وفا به نقل از وزارت بهداشت که نیروهای اشغالگر به  شهرک دورا  یورش بردند و  به فلسطینیان در این شهرک تیراندازی کردند که به زخمی شدن 3 فلسطینی منجر شد.