زخمی شدن ده ها فلسطینی در کرانه باختری به ضرب گلوله نیروهای اشغالگر

قدس اشغالی – سانا

درپی حملات نیروهای اشغالگر اسرائیلی به تظاهرات علیه تجاوزات اسرائیل در شهرهای کرانه باختری، ده ها فلسطینی زخمی شدند و چهار فلسطینی به شهادت رسیدند.

خبرگزاری وفا اعلام کرد که نیروهای اشغالگر به تظاهرکنندگان در ورودی شمالی شهر البیره تیراندازی کردند که به زخمی شدن یک جوان منجر شد.

شماری از فلسطینیان نیز درپی حملات نیروهای اشغاگر به مناطق السمان و النشاش در شهرک حضر زخمی شدند.

در جنوب نابلس نیز درپی حملات نیروهای اشغالگر به فلسطینیان دو خبرنگار زخمی شدند و ده ها نفر دچار خفگی شدند.