رسانه های فلسطینی: در پی یورش نیروهای اشغالگر به اردوگاه و هدف قرار دادن یک خانه با موشک، تعداد شهدای تجاوزات رژیم صهیونیستی به اردوگاه جنین به 3 نفر افزایش یافت

شاهد أيضاً

شهر ساحلی بانیاس امروز