عــاجــل دندی: شورای امنیت باید در رویکرد خود را در قبال پرونده شیمیایی در سوریه با برخورد عینی با تحولات مرتبط با آن و حفظ ماهیت فنی آن به دور از هرگونه سیاسی کاری بازنگری کند

پس از کشف دو جسد شمار قربانیان قایق لبنانی به 97 نفر افزایش یافت 

طرطوس – سانا 

تعداد قربانیان قایق لبنانی غرق شده در سواحل استان طرطوس پس از کشف دو جسد در جزایر حباش در نزدیکی جزیره ارواد به 97 نفر افزایش یافت.

سرتیپ مهندس سامر قبرصلی مدیرکل بنادر دریایی به سانا اعلام کرد که دو جسد در جزایر حباش در نزدیکی جزیره ارواد پیدا شد که با آمبولانس ها به اداره کل بیمارستان الباسل منتقل شدند.