وزارت دفاع روسیه: از پا در آوردن 300 مزدور خارجی در یک حمله موشکی در جنوب اوکراین

وزارت دفاع روسیه: از پا در آوردن 300 مزدور خارجی در یک حمله موشکی در جنوب اوکراین

شاهد أيضاً

برف در حومه شرقی استان سویدا