حسکه 5 -6 -2015

 

حسکه- سانا

 

 

 

نیرمین خلیل

شاهد أيضاً

استاندار حسکه با نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل درباره راه‌ های افزایش حمایت‌ ارائه شده از بخش بهداشت گفتگو کرد

حسکه-سانا دکتر لوی صیوح، استاندار حسکه با دکتر حمیر عبدالمغنی، نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل …