پیروزی تیم الوحده بر تیم اتحاد اهلی حلب/ تیم الوحده قهرمان جام حمهوری بسکتبال شد

پیروزی تیم الوحده بر تیم اتحاد اهلی حلب/ تیم الوحده قهرمان جام حمهوری بسکتبال شد

شاهد أيضاً

بازداشت 2 فلسطینی در کرانه باختری توسط نیروهای اشغالگر

قدس اشغالی – سانا نیروهای اشغالگر اسرائیلی امروز 2  فلسطینی در کرانه باختری را بازداشت …