مهمترین رویدادهای هفته .. تصاویر

رئیس جمهور بشار اسد به دلامينی: سوریه مشتاق توسعه روابط با جمهوری آفریقای جنوبی براساس چشم انداز مشترک است 25-8-2022
رئیس جمهور بشار اسد به دلامينی: سوریه مشتاق توسعه روابط با جمهوری آفریقای جنوبی براساس چشم انداز مشترک است 25-8-2022