نیروی هوایی مخفیگاه های تروریست های داعش والنصره در دیر الزور وریف ادلب را منهدم می کند وشماری از تروریست ه در غوطه شرقی والزبدانی ومنطقه القلمون را به هلاکت می رساند

استان ها-سانا

یگان ها از ارتش تعدادی از تروریست ها در غوطه شرقی ومنطقه قلمون شمالی وزبدانی واطارف سعسع در ریف دمشق را به هلاکت رساندند در حالیکه نیروی هوایی ارتش مخفیگاه ها تروریست های داعش والنصره در دیر الزور وریف ادلب نابود کرد.

منبع نظامی به سانا تصرح کرد: نیروی هوایی ارتش عربی سوریه مخفیگاه های تروریست های /داعش/ را در فرودگاه قدیم والحسینیه ومیدان غسان عبود وشیخ یاسین والصناعه والحویقه واقع در دیر الزور منهدم می کند وشماری از تروریست ها که اغلب شان تبعیت خارجی هستند از جمله ابو یمان سعودی به هلاکت می رساند وخودرو های آن ها را که مجهز به مسلسل سنگین نابود می کند.

ت-م

شاهد أيضاً

خبرنگار سانا: هواپیمای ایرانی حامل45 تن مواد امدادی برای کمک به زلزله زدگان است