شرکت روسی گازپروم از تعلیق انتقال گاز از طریق خط لوله (North Stream 1) به اروپا برای مدت سه روز از 31 آگوست به منظور تعمیر و نگهداری خبر داد

شرکت روسی گازپروم از تعلیق انتقال گاز از طریق خط لوله (North Stream 1) به اروپا برای مدت سه روز از 31 آگوست به منظور تعمیر و نگهداری خبر داد

 

شاهد أيضاً

اجرای کنسرت گای مانوکیان نوازنده بین المللی در مرکز فرهنگی ــ هنری دار الاسد (خانه اپرای دمشق)