شروع فعالیت همایش قبایل دره فرات در مخالفت با حضور اشغالگران آمریکا و ترکیه

حسكه سانا 

خبرنگار سانا از آغاز همایش عشایر دره فرات در حومه شرقی دیرالزور در مخالفت با حضور اشغالگران آمریکا و ترکیه و طرح های تجزیه طلبانه و حفظ وحدت سرزمین های سوریه خبر داد.

ادامه دارد…