وزارت کشاورزی در حال مذاکره با سازمان های بین المللی در مورد نتایج طرح توسعه دهکده در قطره الرحان به هدف همگانی کردن آن است

دمشق-سانا

وزارت کشاورزی با نمایندگان سازمان های بین المللی و عربی فعال در سوریه و مقامات مربوطه که در راه اندازی طرح دهکده توسعه (با هم رویا می سازیم) در روستای قطره الریحان منطقه غاب حما شرکت کردند نتایج این طرح تا کنون و ادامه حمایت و رایزنی از آن برای راه اندازی سایر ابتکارات در بقیه استان ها. گفتگو کرد.

مهندس محمد حسن قطنا وزیر کشاورزی با اشاره به نقش طرف های شرکت کننده در طرحی که در اواسط ماه آوریل راه اندازی شد، بر لزوم همکاری و هماهنگی برای پیشنهاد و حمایت از سایر ابتکارات مبتنی بر تجارب بین المللی در توسعه روستایی در تمام زمینه ها.تاکید کرد.

قطنا بر اهمیت حمایت سازمان‌های بین‌المللی و عربی از پروژه‌های عمرانی در حومه سوریه برای همکاری با یکدیگر برای بهبود وضعیت خانواده‌های روستایی و افزایش کارایی کار کشاورزی تاکید کرد.

شاهد أيضاً

اولیانوف: رژیم کی یف بیش از 30 بار نیروگاه زاپوروژیه را بمباران کرد

وین-سانا میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، اعلام کرد که نیروهای …