روز پنچشنبه راه اندازی چشنواره بین المللی گل طرطوس

دمشق-سانا

روز پنجشنبه آینده چشنواره بین المللی گل وگیاه وفرآینه های صادراتی طرطوس 2015 که مجلس شهرداری طرطوس واتحاد صادرکنندگان در پارک ابلاسل واقع در شهر آغاز می شود وتا 10 ماه جاری ادامه دارد.

شاهد أيضاً

استان درعا امروز