گفتگوهای سوریه و روسیه برای همکاری در زمینه های علمی و فنی

دمشق-سانا

کمیته مشترک سوریه و روسیه ب همکاری در زمینه علمی و فنی امروز راه های توسعه روابط همکاری مشترک در زمینه های علمی، فناوری، نوآوری و زمینه های همکاری های علمی و فنی اولویت دار و امکان برگزاری مسابقات مشترک طرح های علمی و فنی را مورد بحث و بررسی قرار داد.

شرکت کنندگان در نشست مجازی به ریاست دکتر بسام ابراهیم وزیر تحصیلات عالی و تحقیقات علمی، دستور کار این نشست را که متضمن موضوعات مرتبط با همکاری در زمینه انتقال فناوری در بخش های زراعت، غذا و بهداشت نیز و در زمینه نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی بررسی کردند.

وزیر ابراهیم با اشاره به روابط تاریخی سوریه و روسیه، تاکید کرد که روسیه شریک واقعی برای توسعه و تقویت همکاری‌ها در همه زمینه‌ها به‌ویژه در زمینه‌های علمی و تحقیقاتی است وبه تمایل این وزارتخانه برای دستیابی به نتایج مطلوب از این دیدار و عملی کردن آن اشاره کرد.

شاهد أيضاً

سازمان بهداشت جهانی خواستار کمک فوری بشردوستانه به نوار غزه شد

ژنو – سانا شورای اجرایی سازمان بهداشت جهانی خواستار ارسال کمک‌های فوری به نوار غزه …