تسهیل ورود کالاهای سوریه به بازار عراق محور گفتگو رئیس اتاق صنایع دمشق با وابسته بازرگانی سفارت عراق در سوریه

دمشق – سانا

دکتر سامر الدبس رئیس اتاق بازرگانی دمشق و ریف آن امروز با خطاب علی إسماعيل وابسته بازرگانی سفارت عراق در دمشق دیدار و با وی سازوکارهای همکاری اقتصادی و تجاری و راهکارهای تسهیل ورود کالاهای سوریه به بازار عراق بررسی کرد.

سازوکارهای بازاریابی و برگزاری نمایشگاه ها و حمل ونقل کالاهای سوریه به عراق در این دیدار نیز بررسی شد.

دو طرف بر به رسمیت شناختن گواهی مبدا تایید شده توسط اتاق صنعت و سفارت عراق در سوریه به توافق رسیدند.

ادیب کبور معاون رئیس اتاق بازرگانی دمشق و ریف آن و طلال قلعه جی عضو شورای اتاق بازرگانی در این دیدار حضور داشتند.