تجلیل از قهرمانان سوریه در مسابقات وهران توسط اتحاد فدراسیون ورزش‌های همگانی

دمشق – سانا 

مراسم تجلیل از ورزشکاران سوریه  مدال آور مسابقات وهران  شب گذشته از سوی فدراسیون ورزش‌های همگانی در شهر ورزشی الجلاء در دمشق برگزار شد.

بر اساس همین گزارش در پایان این مراسم از تعدادی از  ورزشکاران مدال آور این مسابقات در رشته های مختلف ورزشی با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.

در این مراسم  از قهرمانان سوریه در مسابقات وهران  أحمد حمشو ،شادي غريب ،عمرو حمشو ، ليث العلي ، احمد غصون ومعن اسعد و مجد الدین غزال  تجلیل شد.

اتحاد فدراسیون ورزش‌های همگانی طی مراسمی با رییس فدراسیون ورزش‌های همگانی فراس معلا وعضو فرماندهی مرکزی حزب بعث سوسیالیست عرب، رئیس دفتر مرکزی جوانان، دکتر عمار ساعاتی و و وزیر بهداشت دکتر حسن الغباش  حسام السمان، دبیر حزب بعث سوسیالیست عربی شاخه دمشق رضوان مصطفی، دبیر شاخه حزب بعث سوسیالیست عرب واستاندر دمشق محمد طارق کریشاتی از قهرمانان خود تجلیل کرد.