نخست وزیر: تمرکز روی پروژه هایی با بازده بالا

دمشق – سانا

شورای عالی برنامه‌ ریزی اقتصادی و اجتماعی در جلسه امروز خود به ریاست مهندس حسین عرنوس نخست ‌وزیر، واقعیت سرمایه‌گذاری و هزینه‌های جاری در تمامی وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان های دولتی در نیمه اول سال 2022 را بررسی کرد.

این نشست در چارچوب مقدمات تشکیل نشست شورای عالی برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی برای تدوین و بررسی بودجه سال آینده 2023 برگزار می شود.

این شورا برنامه دولت در زمینه هزینه های سرمایه گذاری و مشکلات پیش روی اجرای برخی پروژه ها را بررسی کرد.

مهندس حسین عرنوس نخست ‌وزیر بر تمرکز روی پروژه هایی با بازده بالا که به تقویت توسعه اقتصادی جامعه ای کمک می کند، تاکید نمود.

نخست وزیر همچنین ضمن تاکید بر غلبه بر موانع در مسیر اجرای پروژه ها درج شده در لایحه بودجه به اهمیت اولویت بندی در اجرای پروژه ها جهت افزایش تولید و بهبود خدمات و به کار گیری تمام تلاش برای پیشبرد برنامه ها و پروژه های توسعه ای و چرخاندن چرخ تولید و گسترش نقش شرکت های ملی در اکتشاف، حفاری منابع نفتی اشاره کرد.