تجلیل از یک دانشجوی سوری در هند

دهلی نو – سانا

انجمن بین المللی مدارس از یک دانشجوی سوری بنام ” الیسار عواد ” که در هندوستان درس می خواند، تجلیل کرد.66

دکتر “نيكولاس ارجنت” مدیر مدرسه بریتانیایی در هند، طی جشن فارغ التحصیلی دانش آموزان در مدرسه، با اهدای تندیس و لوح به الیسار عواد از وی قدردانی کرد.

قابل ذکر است که دانشجوی سوری الیسار عواد در مدرسه بریتانیایی در هند درس خواند و ریاست شورای دانشجویی را بر عهده گرفت و در ایجاد روابط و تفاهم بین دانش آموزان خارجی نقشی مهمی داشت.

م.خ

محمد غیاث جاویش