برگزاری تظاهرات علیه جنایات شبه نظامیان (قسد) در قامشلی

آرشیو

حسکه-سانا

مردم قامشلی با برگزاری تجمع اعتراض آمیز اقدامات تجاوزکارانه شبه نظامیان (قسد) در منطقه را محکوم کردند. معترضان نیز با برافراشتن پلاکاردهایی مخالفت خود را با اقدامات سرکوبگرانه این شبه نظامیان علیه مردم منطقه اعلام کردند.

منابع محلی به خبرنگار سانا گفتند: امروز تظاهرات در روستاهای الیوسفیه و الجنیدیه در منطقه الرمیلان در حومه شمال شرقی قامشلی علیه شبه نظامیان (قسد) مورد حمایت نیروهای اشغالگر آمریکا برگزار شد که در آن تظاهرات کنندگان خواستار اخراج افراد مسلح شبه نظامی (قسد) از منطقه و پایان دادن به اقدامات آنها از جمله مصادره اموال مردم، سرقت و قاچاق نفت و ربودن جوانان برای وادار کردن آنها به جنگ در صفوف آن شدند.

این منابع در ادامه افزودند: معترضان راه های اصلی را با سنگ و لاستیک های آتش زده شده بسته اند و شعارهایی در محکومیت این شبه نظامیان سر دادند که نیروهای خود را برای سرکوب و متفرق کردن تظاهرکنندگان افزایش دادند.