خبرنگار سانا: صدای انفجاری که چندی پیش در شهر درعا شنیده شد، ناشی از منفجر شدن بمب دست ساز کار گذاشته شده توسط افراد ناشناس در میان ساختمان های متروکه در مجاورت ساختمان سرایا این شهر توسط یگان های انتظامی شد