مهمترین رویدادهای هفته .. تصاویر

رئیس جمهور بشار اسد استوارنامه سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار پادشاهی بحرین در سوریه را پذیرفت 19-6-2022
رئیس جمهور بشار اسد استوارنامه سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار پادشاهی بحرین در سوریه را پذیرفت 19-6-2022