گفتگوی سوریه و بحرین در زمینه تجارت و سرمایه گذاری

دمشق-سانا

دکتر عمرو سالم وزیر تجارت داخلی و حمایت از مصرف کننده با وحید مبارک سیار سفیر فوق العاده و تام الاختیار پادشاهی بحرین در سوریه راه های تقویت روابط همکاری در زمینه های تجاری و سرمایه گذاری و تعدادی از موضوعات مسائل مورد توجه دو کشور برادر را مورد بحث وبررسی قرار داد.

وزیر سالم تاکید کرد که این وزارتخانه از همه بازرگانان و سرمایه گذارانی که به سوریه سفر می کنند تا پروژه های سرمایه گذاری را راه اندازی کنند  علاوه بر تسهیل اقدامات، از آنان حمایت کامل می کند.

سفیر سیار نیز به نوبه خود بر عمق روابط تاریخی دو کشور برادر تاکید کرد وی جهت بازسازی مجدد کشور سوریه به همت مردم ورهبری این کشور پس از جنگ جهانی که در معرض آن قرار گرفت ابراز امیداوری کرد.

شاهد أيضاً

امضای توافقنامه همکاری ورزشی فیمابین سوریه و روسیه

مسکو – سانا  سوریه و روسیه توافق نامه همکاری در زمینه ورزش تا سال 2024 …