بررسی عملکرد وزارت اقتصاد در صحنه مجلس..وزیر الخلیل: 32 مجوز واردات با ارزش 1357 میلیارد لیر اعطا شد

دمشق – سانا

مجلس خلق سوریه امروز با تشکیل نشستی به ریاست حموده صباغ رئیس مجلس عملکرد وزارت اقتصاد و تجارت خارجی را بررسی کرد.

دکتر محمد سامر الخليل وزیر اقتصاد و تجارت خارجی با حضور در صحنه مجلس توضیح داد: وزارت اقتصاد موفق به کاهش دادن صورتحساب واردات شد.

وی توضیح داد: از سال 2011 تا سال 2021 قیمت واردات 77 کاهش یافته است با وجود اینکه سوریه واردکننده نفت خام و گندم شده است.

دکتر الخلیل توضیح داد: طی سال گذشته شمار وارد کنندگان افزایش یافته و به حدود چهار هزار وارد کننده رسیده است.

وی گفت: 19800 مجوز واردات در همین مدت اعطا شده است که این شماره با مقایسه با سال گذشته 6 درصدی افزایش یافته است.

وزیر اقتصاد همچنین درباره صارات کشور توضیح داد: صادرات از سال 2018 تا 2021 افزایش یافته است.

دکتر الخلیل افزود:  کسر تراز تجاری از سال 2011 تا سال 2021 به حدود 66 درصد کاهش یافته است.

الخلیل ادامه داد: از زمان صدور قانون سرمایه گذاری جدید شماره 18 سال 2021 تا الان مرکز خدمات سرمایه گذاران 32 مجوز سرمایه گذاری با سرمایه ای بالغ بر حدود 1357 میلیارد لیر را صادر کرد که زمینه اشتغال 3000 نفر را فراهم کرد.

وزیر اقتصاد همچنین درباره برنامه سود ویژه وام های پروژه ها تاکید کرد: پروژه های متعددی از جمله دامداری و تولید نشاسته، نخ، پارچه و لوازم آبیاری مدرن از این برنامه بهره می برند.

شماری از نمایندگان مجلس در سخنرانی خود خواستار اجازه دادن به ایجاد پروژه های صنعتی در مناطق آزاد و تشدید نظارت بر کیفیت پنل های خورشیدی وارداتی از لحاظ فنی و مطابقت آنها با مشخصات استاندارد و افزایش نمایشگاه های خارجی جهت جذب سرمایه گذاران شدند.

نمایندگان مجلس همچنین بر اهمیت افزایش مواد اولیه صنعت ساروسازی و اجازه دادن به واردات تراکتورهای کشاورزی دست دوم و معافیت تجهیزات و لوازم انرژی جایگزین وارداتی از عوارض گمرکی و بازنگری تصمیم اجازه دادن به واردات قطعات مونتاژ خودرو شدند.

دکتر سامر الخلیل در پاسخ به سوالات نمایندگان تاکید کرد که 71 ماده از جمله 60 ماده در بخش صنعتی و 11 ماده در بخش کشاورزی در برنامه جایگزینی واردات گنجانده شد.

غیاث