مخلوف طرح های همکاری با برنامه توسعه سازمان ملل و کمیساریای عالی پناهندگان بررسی می کند

دمشق-سانا

وزیر ادارات محلی و محیط زیست، رئیس کمیته عالی امداد، مهندس حسین مخلوف، با نماینده مقیم برنامه توسعه سازمان ملل  “UNDP” رمله الخالدی و نماینده مقیم کمیساریای عالی پناهندگان سیوانکا دارشا داناپالا طرحهای همکاری بین وزارت، برنامه توسعه سازمان ملل  و کمیساریای عالی پناهندگان را مورد بحث وبررسی قرار داد

وزير مخلوف در اين ديدار بر اهميت تمركز بر اولويت های متضمن بازگشت آوارگان به وطن و پيگيري همزمان كار در تمام مناطق براي تامین كليه خدمات از قبيل زيرساخت ها، مدارس، بیمارستان ها، پروژه هاي معيشتي و اجرايي پروژه هایی که به تقویت خدمات اداره محلی و توسعه قابلیت های شوراهای محلی در مدیریت منابع کمک می کند. تاکید کرد.

مخلوف به اهمیت این پروژه برای تقویت ظرفیت جوامع محلی در غوطه شرقی به منظور مقابله با تغییرات اقلیمی و کمبود آب از طریق مدیریت یکپارچه منابع طبیعی و برخواردی از قابلیت سازش فوری که با کار مشترک توسط بیش از یک سازمان با همکاری و هماهنگی جامعه محلی، عملی می شود، اشاره کرد

وی از نمایندگان برنامه و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل خواست تا از تلاش های دولت برای تشویق بازگشت ایمن و داوطلبانه آوارگان خارج از کشور حمایت کنند.

وی خاطرنشان کرد: اقدامات اجباری یکجانبه اعمال شده بر سوریه یکی از مهمترین فشارهایی است که مانع از بازگشت آوارگان می شود.

الخالدی به نوبه خود بر لزوم پیگیری کار با هماهنگی وزارتخانه مطابق با برنامه‌هایی که در حال حاضر در دست اجرا است با امکان بررسی کار بر اساس رویکرد مشارکتی یکپارچه با سایر سازمان‌های بشردوستانه، وبا هماهنگی مقامات محلی با هدف ارائه خدمات یکپارچه و تلاش برای تأمین بودجه لازم برای آن تاکید کرد.

شاهد أيضاً

امضای توافقنامه همکاری ورزشی فیمابین سوریه و روسیه

مسکو – سانا  سوریه و روسیه توافق نامه همکاری در زمینه ورزش تا سال 2024 …