دکتر فیصل المقداد با حضور در مجلس: سیاست خارجی سوریه بر اساس حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و آزادسازی هر وجب از خاک اشغالی سرزمین خود باقی خواهد ماند

دمشق – سانا

مجلس خلق سوریه امروز با هفتهمین نشست خود به ریاست حموده صباغ رئیس مجلس را تشکیل داد.

دکتر فیصل المقداد وزیر امور خارجه و مهاجران تاکید کرد که سیاست خارجی سوریه بر اساس حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و آزادسازی هر وجب از خاک اشغالی سرزمین خود و از بین بردن گروه های تروریستی و مخالفت با پروژه های تقسیم باقی خواهد ماند.

وزیر امور خارجه تاکید کرد که سوریه برای برقراری روابط قوی و سازنده با برادران عربی و کل جهان براساس اصول حاکمیت ملی و استقلال و عدم دخالت در امور داخلی کشورها مشتاق است.

المقداد خاطر نشان کرد: سوریه به برکت نیروهای مسلح شجاع و رهبری حکیمانه اش و پایداری نهادهای ملی و حمایت همپیمانان و دوستان خود مقاومت و ایستادگی کرد.

المقداد بر لزوم خروج نیروهای اشغالگر آمریکا و ترکیه از همه خاک سوریه و تسلط مجدد دولت سوریه بر مناطق مختلف کشور و تعمیر و بازسازی ایستگاه های نفط و گاز تاکید نمود.