یک کزارش بین المللی: قدرت های هسته ای برای نوسازی زرادخانه اتمی خود هزینه های خود را 9 درصد افزایش دادند

واشنگتن-سانا 

گروه کمپین بین المللی نابودی سلاح هسته ای  ICAN  در گزارشی فاش کرد که قدرت های هسته ای برای نوسازی زرادخانه اتمی خود هزینه های خود را 9 درصد در سال 2021 افزایش دادند ICAN

به گزارش خبرگزای  فرانسه گروه کمپین بین المللی نابودی سلاح هسته ای  در گزارشی  گفت که این کشورها در مجموع 82.4 میلیارد دلار برای نوسازی زرادخانه های هسته ای خود هزینه کرده اند

بر اساس این گزارش ،ایالات متحده به تنهایی در سال گذشته 44.2 میلیارد دلار برای برنامه هسته ای خود هزینه کرده است که نسبت به سال قبل 12.7 درصد افزایش داشته است

گروه کمپین بین المللی نابودی سلاح هسته ای با اشاره به این که  بقیه کشورها برای نوسازی برنامه های هسته ای خود افزایش اندکی در بودجه اختصاص دادند،  توضیح دادند که اسرائیل که در اختیار داشتن تسلیحات هسته ای خود را به رسمیت نمی شناسد، مانند سال گذشته 1.2 میلیارد دلار برای نوسازی این سلاح اختصاص داده است