تجمع گسترده مردم در حلب برای مخالفت با اشغالگری ترکیه

حلب – سانا

شهر حلب امروز شاهد تجمع گسترده مردم در میدان سعد الله الجابری در مخالفت با اشغالگری ترکیه در خاک سوریه و محکومیت حملات مکرر آن به مناطق امن است.

اهالی تل رفعت و اطراف آن در حومه شمالی حلب با برگزاری تجمع جنایات اشغالگران ترکیه و مزدورانشان را محکوم کردند.