بازدید وزیر صنعت از تعدادی از کارخانه های حلب و شرکت های آن

حلب – سانا

زياد صباغ وزیر صنعت از شماری از کارخانه ها و خطوط تولید در شماری از شرکت های صنعتی شهر حلب بازدید و از عملکرد آنها و عملیات بازسازی برخی از کارخانه ها مطلع شد.

وزیر صباغ در سفر خود به حلب از  شرکت های کابل سازی و تولید روغن و پوشاک بازدید و از عملکرد آنها از زبان مدیران این شرکت ها مطلع شد.

وزیر صنعت در مصاحبه با خبرنگاران گفت: بازگشت شرکت کابل به کار پس از بازسازی آن کابل های مورد نیاز وزارت برق تامین می کند.