آغاز عملیات حل و فصل در سالن ورزشی الاسد در شهر حلب

حلب-سانا

خبرنگار سانا در حلب امروز اعلام کرد عملیات حل و فصل که در چارچوب توافق حل و فصل ارائه شده توسط دولت  در مرکز سالن ورزشگاه الاسد آغاز شد.

ادامه دارد …..