ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در نشست شورای امنیت ملی روسیه: تهاجم سایبری به روسیه شکست خورد و مسکو آماده چنین حملاتی بود و تصمیمات و اقدامات مقتضی را اتخاذ کرد