خبرگزاری ها: واحد پول روسیه همچنان در حال افزایش است. امروز دلار برای اولین بار از آوریل 2018 به زیر سطح 60 روبل رسیده است