حضور بیش از 3 میلیون دانش آموز در امتحانات پایان سال تحصیلی

دمشق-سانا

 امتحانات پایان سال تحصیلی صبح امروز با شرکت بیش از 3 میلیون دانش آموز  در استان های مختلف کشور آغاز شد.

ادامه دارد

دمشق

درعا

حماه

السویداء

حمص

حلب