رئیس مجلس به یک هیئت موریتانی: سوریه همچنان به تقویت روابط با کشورها و ملت هایی که در کنارش ایستاده است، ادامه می دهد

دمشق – سانا

حموده صباغ رئیس مجلس بر عمق روابط تاریخی فیمابین سوریه و موریتانی تاکید و اعلام کرد که سوریه همچنان به تقویت روابط با کشورها و ملت هایی که در کنارش ایستاده است، ادامه می دهد.

رئیس مجلس خلق کشورمان امروز در دیدار با المصطفی الداه صهیب رئیس کمیته برادری پارلمانی موریتانی سوریه و هیات همراه وی افتخار خود به روابط سوریه و موریتانی و مواضع شرافتمندانه مردم و رهبری موریتانی نسبت به سوریه را ابراز کرد.

به نوبه خود الداه صهیب از مهمان نوازی سوریه بر عزم کشورش برای توسعه روابط با سوریه در زمینه های مختلف تشکر واعلام کرد: مردم موریتانی در کنار سوریه عربی می ایستد.

به نوبه خود اعضای هیات بیان کردند که حقیقت اوضاع کنونی سوریه به ویژه اثار منفی اقدامات اقتصادی یک جانبه را مردم موریتانی منتقل می کنند.