دیدار رئیس جمهور بشار اسد با اعضای دبیرخانه عمومی اتحادیه جوامع، موسسات و جمعیت های فلسطینی در خارج – اروپا

دمشق- سانا

رئیس جمهور بشار اسد با اعضای دبیرخانه عمومی اتحادیه جوامع، موسسات و جمعیت های فلسطینی در خارج – اروپا که پنجمین کنفرانس عمومی خود را در دمشق برگزار کرد، دیدار کرد.

رئیس جمهور اسد به اعضای هیئت خوش آمد گفت و از آنها خواست که سلام خود را به همه شرکت کنندگان در کنفرانس برسانند.

رئیس جمهور رابطه و ارتباط سوریه با آرمان فلسطین را نه تنها از منظر جغرافیایی یا ایدئولوژیکی، بلکه از نظر منافع نیز یک رابطه اصلی دانست..بنابراین، هر موفقیتی در این امر، موفقیتی برای سوریه است.

رئیس جمهور اسد تاکید کرد که آرمان فلسطین به لطف تلاش های فرزندان وفادار آن که در خارج هستند و مبارزه مقاومت در داخل، امروز و به شدت و آگاهی نسل جدید از اهمیت آرمان، دفاع و ارتباطش با آن بیش از پیش، در صحنه بین المللی وجود دارد.

جناب رئیس جمهور کفت که نکته اصلی در کار و فعالیت جوامع فلسطینی در خارج از کشور باید مبتنی بر اندیشه باشد تا هویت و خاطره در نسل‌های آینده حفظ شود تا موضوع همچنان باقی بماند، علاوه بر تلاش برای رد دروغ هایی که تلاش می کند مردم فلسطین را مردمی تروریست نشان دهد.

اعضای هیئت نیز به نوبه خود تأکید کردند که موفقیت کنفرانس آنها به دلیل حمایت واقعی سوریه از آرمان فلسطین و پذیرش این هدف است، و آنها میزبانی سوریه از کنفرانس امسال و دوره های قبل و اعطای حقوق کامل به فلسطینیان در داخل آن را نشان دهنده اصالت مردم سوریه دانستند.

اعضای هیئت همچنین خاطرنشان کردند که دفاع آنها از سوریه در کشورها و مجالسی که در آن حضور دارند، دفاع از فلسطین نیز هست..و آنها معتقد بودند که جنگ علیه مردم سوریه نقاب ها را برملا کرد و دروغ ادعاهای غرب برای دفاع از آزادی ها و حقوق بشر را از بین برد.