آغاز به کار کنفرانس اول صندوق همبستگی  اجتماعی و توسعه

دمشق – سانا

کنفرانس اول صندوق همبستگی اجتماعی وتوسعه با عنوان /فعالسازی نقش جوانان در توسعه/  در کاخ کنفرانس های امویان در دمشق شروع به کار کرد.

پاتریارک یوحنا دهم یازجی پاتریارک ارتدکس های انطاکیه و تمام شرق گفت: خواستار رفع تحریم های اقتصادی ظالمانه علیه مردم سوریه هستیم.

به نوبه خود دکتر محمد عبد الستار السید وزیر اوقاف تاکید کرد که سوریه گهواره مسیحیت است.

وزیر اوقاف افزود: وقتی کلیسای انطاکیه به دنبال انجام فعالیت های خیریه هست میان مسلمان و مسیحیان فرقی قائل نیست.