خبرگزاری امارات: شورای عالی اتحاد امارات به اجماع شیخ «محمد بن زاید آل نهیان» را به عنوان رئیس دولت امارات متحده عربی انتخاب کرد

خبرگزاری امارات: شورای عالی اتحاد امارات به اجماع شیخ «محمد بن زاید آل نهیان» را به عنوان رئیس دولت امارات متحده عربی انتخاب کرد

شاهد أيضاً

روستای بارمایا در بانیاس به روایت تصویر