172نفر تحت تعقیب خود را به مقامات مسئول تسلیم می کنند تا به وضعیت شان رسیدگی شود

حمص-سانا

172نفر تحت تعقیب از استان حمص خود را به مقامات مسئول تسلیم می کنند تا به وضعیت شان رسیدگی شود.

 

شاهد أيضاً

خبرنگار سانا: مهندس حسین عرنوس، نخست وزیر از مراحل کار پروژه مسکن زلزله زدگان در محله الحیدریه در استان حلب مطلع شد