الحلقی: تلاش های دشمنان سوریه برای برانگیختن فتنه شکست خورده است

دمشق-سانا

دکتر وائل الحلقی نخست وزیر سوریه در دیدار جریجوریوس سوم لحام اسقف انطاکیه و شرق روم و هیئت همراه تأکید کرد که تلاش های دشمنان سوریه برای برانگیختن فتنه و نشر فکر تکفیری بین مردم سوریه با همبستگی ملت و ارتش سوریه شکست خورده است.

الحلقی افزود: فکر تکفیری نمی تواند بافت اجتماعی سوریه که مهد تاریخ و تمدن جهانی به شمار می رود، تفکیک کند.

اسقف لحام در این دیدار نیز با اشاره به کوشش های دولت در مبارزه با تروریسم، تأکید کرد که سوریه همیشه عنوان برادری دینی و همزیستی بافی خواهد ماند.

م.خ

شاهد أيضاً

الحلقی: دولت سوریه کوشش می کند تا کمک ها در همه مناطق سوریه در دسترس باشند

دمشق-سانا نخست وزیر سوریه دکتر وائل الحلقی در دیدار یانی شالوکا فرستاده ویژه سازمان ملل …