سفیر آلا: پیش نویس قطعنامه بریتانیا نمونه ای از تصمیمات سیاسی سازی است

ژنو-سانا

سوریه بر رد کامل پیش نویس قطعنامه بریتانیا در مورد “وضعیت حقوق بشر در سوریه” تاکید کرد.

حسام الدین آلا، نماینده سوریه در سازمان ملل و سازمان های بین المللی در ژنو، در جلسه شورای حقوق بشر توضیح داد که پیش نویس قطعنامه تحت عنوان “وضعیت حقوق بشر در سوریه” ارائه شده توسط بریتانیا نمونه ای از تصمیمات سیاسی سازی است که با اصول عینیت و عدم گزینش که بر اساس آن شورا استوار بود، در تضاد است و تروریسم تکفیری که جان مردم سوریه را تهدید می کند، تجاوز، اشغال و محاصره اقتصادی کشورهای حامی پیش نویس قطعنامه را نادیده می گیرد.

سفیر آلا افزود: این پیش نویس نشان دهنده نمونه ای برای تصمیمات سیاسی سازی است که با اصول جهانی بودن، عینیت و عدم گزینش که شورای حقوق بشر بر اساس آن بنا شده، در تضاد است. 

وی خاطرنشان کرد: پیش‌نویس قطعنامه، مانند قطعنامه‌های قبلی، الگویی برای کشورهای سیاسی سازی است که با منابع مالی تخصیص یافته ایجاد و تامین مالی می‌شوند و نتایج آن برای خدمت به برنامه‌های مداخله جویانه دولت‌های حامی آن دولت‌ها سرمایه‌گذاری می‌شود.

سفیر آلا اشاره کرد که پیش‌نویس قطعنامه نتیجه‌گیری خود را بر اساس گزارش‌های آنچه موسوم به کمیسیون تحقیقات بین‌المللی استوار می‌کند که شکست فاحش آن را در اتخاذ رویکردی عینی و مستقل نسبت به وضعیت سوریه ثابت کرد و به ارائه گزارش‌های مملو از اتهامات خطاب به دولت سوریه ادامه داد که منعکس کننده سیاست گمراه‌کردن و نشر اکاذیب است.

سفیر آلا اعلام کرد که ادعاهای احترام کامل به حاکمیت سوریه و یکپارچگی و تمامیت ارضی سوریه مندرج در پیش نویس قطعنامه، در تضاد کامل با ادامه حمایت های حامی آن در نقض حاکمیت سوریه و تهدید یکپارچگی و تمامیت سرزمین آن است.

نماینده سوریه در سازمان ملل و سازمان های بین المللی توضیح داد که وضعیت حقوق بشر تحت پوشش پیش نویس قطعنامه نتیجه عوامل خاصی است که مهمترین آنها تروریسم تکفیری است که همچنان زندگی مردم سوریه و ثبات مردم آن را تهدید می کند.

سفیر آلا تاکید کرد که دولت سوریه همچنان مسئولیت کامل خود را در حفاظت از شهروندان خود در برابر تروریسم، تجاوز و اشغال و رفع نیازهای اساسی آنها با امکاناتی که در اختیار دارد، بر عهده می گیرد و به آشتی ها و فرایند حل و فصل و اتخاذ تدابیر لازم برای تسهیل بازگشت آوارگان به کشورشان ادامه می یابد.

سفیر آلا افزود: کشورهایی که طرف ظهور و تداوم بحران در سوریه بودند، ظرفیت اخلاقی و سیاسی این را ندارند که با انسانیت کاذب شورا صحبت کنند.

سفیر آلا بر رد کامل پیش نویس قطعنامه بریتانیا توسط سوریه و تمدید مأموریت آنچه موسوم به کمیسیون بین المللی تحقیق که کار آن فاقد اعتبار و عینیت است، تاکید کرد و از اعضای شورا خواست تا به پیش نویس قطعنامه رای منفی دهند.