مارين لوپن: سران اروپا و آمريکا مسئول بي ثباتي در سوريه هستند

براگ-سانا

مارین لوپن رئیس حزب جبهه ملی فرانسه گفت سران اتحادیه اروپا و آمریکا، مسئول بی ثباتی در سوریه و لیبی و خاورمیانه و در نتیجه، ایجاد موج مهاجرت غیرقانونی از این مناطق به سمت اروپا هستند.

لوپن در سخنانی در کنفرانس «صلح و شکوفایی برای اتحادیه اروپا» که در پراگ پایتخت چک برگزار می شود گفت: سران این کشورها به جای تلاش برای مهار کردن مشکل مهاجران و بازگرداندن آنان به کشورهایشان، به گونه ای عمل می کنند که مهاجران را برای ادامه حرکت به سمت اروپا مصمم‌تر می کند.

وی افزود، اروپا با بیکاری و فقر و تنش بی سابقه ای مواجه است و در بهترین حالت نیز نمی تواند چیزی بیشتر از شغل روزمزد برای مهاجران فراهم کند و این امر آنان را در معرض بهره‌کشی قرار می دهد.

لوپن گفت، تشکیل اتحادیه اروپا، طرح خطرناکی است که بدون موافقت ملت های اروپایی بر آنان تحمیل شد. لوپن اتحادیه اروپا را دیوانگی سیاسی توصیف کرد که پشت شعارهای دموکراتیک دروغین پنهان شده و استقلال کشورها را از آنان گرفته است. به گفته وی، سران اتحادیه اروپا نیز شایستگی و توانایی دفاع از این کشورها را در برابر بزرگترین خطر پس از جنگ جهانی دوم یعنی سازمان های تروریستی و تکفیری تندرو ندارند. وی افزود، اتحادیه اروپا به گورستان آرزوهای اروپایی ها تبدیل شد و یورو نیز اقتصاد اتحادیه اروپا را ویران می کند.

م.خ