تجلیل از خانواده های شهدا در استان طرطوس

طرطوس- سانا

 

شاهد أيضاً

مهار آتش سوزی در کوه السیده در منطقه مشتی الحلو

طرطوس-سانا آتش نشانان و عناصر اداره جنگلداری در اداره کشاورزی طرطوس آتش سوزی را که …