ادامه فروختن دلار از قبل مقامات مسؤول به قیمت 255 لیر سوریه

دمشق-سانا

مقامات مسؤول به فروختن دلار به قیمت 255 لیر سوریه ادامه می دهد.

م.خ

شاهد أيضاً

بانک مرکزی: دلار به قیمت 336.62 لیر برای بانک ها و 336.67 لیر برای مؤسسه های صرافی

دمشق- سانا بانک مرکزی سوريه قيمت صرف دلار در مقابل لير سوريه 336.62 لير سوریه …