خبرنگار سانا: نیروهای اشغالگر آمریکایی تعدادی زیادی از تروریست های داعش را از زندان های تحت کنترل خود در دیرالزور به زندان های الحسکه منتقل می کنند

خبرنگار سانا: نیروهای اشغالگر آمریکایی تعدادی زیادی از تروریست های داعش را از زندان های تحت کنترل خود در دیرالزور به زندان های الحسکه منتقل می کنند

شاهد أيضاً

اجرای کنسرت گای مانوکیان نوازنده بین المللی در مرکز فرهنگی ــ هنری دار الاسد (خانه اپرای دمشق)