خریداری بیش از 5 تن گوجه فرنگی و مرکبات توسط شعبه موسسه بازرگانی سوریه در سویدا