مهمترین رویدادهای هفته … تصاویر

تجمع مردم حسکه در محکومیت تجاوزات اشغالگران آمریکایی و شبه نظامیان (قسد) به ساختمان‌های دانشگاهی 9-2-2022
تجمع مردم حسکه در محکومیت تجاوزات اشغالگران آمریکایی و شبه نظامیان (قسد) به ساختمان‌های دانشگاهی 9-2-2022