‎مهم‌‎ترین رویدادهای هفته.. تصاویر

آوارگی اهالی از محلات جنوبی حسکه در پی درگیر‎ی ها در اطراف زندان ثانویه - 22-1-2022
آوارگی اهالی از محلات جنوبی حسکه در پی درگیر‎ی ها در اطراف زندان ثانویه - 22-1-2022